A házról

A Szabadművelődés Háza (korábbi nevén Velinszky László Ifjúsági és Úttörőház) közel 1975 óta szolgálja Székesfehérváron a város közművelődését. A ház mára a megyeszékhely egyik meghatározó intézményévé vált. Kiscsoportjaival, kiállításaival, nagyrendezvényeivel, ismeretterjesztő előadásaival hétköznaponként 8-tól 22 óráig, hétvégenként 15-től 22 óráig, vasárnap 15-től 19 óráig várja és fogadja az óvodás korúaktól a nyugdíjasokig a város valamennyi korosztályát. Az intézmény alapvető feladata az iskolarendszeren kívüli művelődés segítése, öntevékeny, önképző csoportok, táborok szervezése, életminőséget és életesélyt javító lehetőségek megteremtése. A város szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak gondozása. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek, civil szervezetek életének, tevékenységének támogatása. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése. A szabadidő kulturált eltöltése lehetőségének megteremtése.

A fentieknek megfelelően óvodás és általános iskolás korú gyermekek számára rendszeresen tartunk báb- és színjátszó előadásokat, vetélkedőket nagyrendezvényeket. A hétvégi játszóházakon a kézműves mesterségek ismerői foglalkoznak velük. Kérésre ezeket a rendezvényeket iskolákhoz is kivisszük.
Játékszobánk sok-sok eszközzel és felnőtt felügyelettel naponta nyújt szolgáltatást a kisebb gyermekek számára. A vakációban szervezett táborainkban a fő szerep szintén a kézművességé.
Vendégeink a legváltozatosabb közművelődés formák látogatói, tagjai: színjátszó csoportok, zenekarok, képzőművészeti tanfolyamok és szakkörök, csillagászati szakkörök, táncművészeti tanfolyamok, asztali labdarugó klub, különböző hobbi-körök résztvevői. A tartós kisközösségek élén olyan vezetők állnak, akik a maguk területének elismert szakemberei, hosszú esztendők óta intézményünk külső munkatársai. Az általuk irányított csoportokból kikerülve sok tehetséges fiatal további pályafutását egyengetik más, a mi házunk lehetőségeit és funkcióit meghaladó intézmények, főiskolák, egyetemek felé.

Kisgalériánkban a legfigyelemreméltóbb helyi, illetve hazai képzőművészeti törekvéseknek adunk helyet. Rock- és jazz koncertjeinken a helyi és a hazai könnyűzenei élet jelesei lépnek dobogóra. Fontos szerepe van a természettudományos ismeretterjesztés területén a házban működő Terkán Lajos Csillagvizsgálónak, amelyre építve bemutatókat, szakmai konferenciákat rendezünk és kiadványokat jelentetünk meg. A Szabadművelődés Háza a nyugdíjasok számára is tartalmas programokat kínál. A számukra szervezett ki-mit-tud?-ok és kapcsolt rendezvények nagy áttörést jelentettek a városban és a megyében működő nyugdíjas klubok és művelődési házak számára. A civil szerveződések fontosságát felismerve adunk helyet, s ha kell szakmai támogatást is olyanoknak, mint például a Szegényeket Támogató Alapítvány vagy a Szín-Tér-Egyesület.

Házaink 2009. nyarán az Önkormányzat által fenntartott művelődési házak központja A Szabadművelődés Háza lett. Így a Fürdő sor 3. mellett az Öreghegyi és Felsővárosi Közösségi Ház a Kisfaludi Közösségi Házzal és az októberben újonnan létesült Feketehegy-Szárazréti Közösségi Házzal együtt közös intézményhálózattá váltunk. 2011-ben újabb telephellyel bővült az intézmény, az impozáns Királykút Emlékházzal, majd a 2013-tól a Vízivárosi Közösségi Klubbal.

Gyerekeknek A sakk-oviban, nagycsoportos óvodások számára, ahol a gyermekek játékos formában sajátítják el a logikus gondolkodás alapjait. A foglalkozásokon a szülők is részt vehetnek. A Manóta, zenés, játékos foglalkozás pocaklakók és aprócska gyermekek számára. Egyre növekvő létszámmal működik a néptánc oktatás. Négy éves kortól hetente két alkalommal várjuk a táncos lábú lányokat és fiúkat. A Manócska játszóház az Otthon Segítünk Alapítvány szervezésében kreatív foglalkozásokat tart szülőknek, mialatt a gyermekekre önkéntesek vigyáznak.

Képzőművészet A Szabadművelődés Házában a kezdetektől fogva működik képzőművész szakkör: az először Ujházi Péter, majd Pinke Miklós által irányított Kondor kör. A szakkör művészpedagógiai módszerének alapja a modellrajz, mint a vizuális megismerés leghatékonyabb eszköze. A módszer eredményesség mellett bizonyíték a képzőművészeti felsőoktatásba felvételt nyert tagok kiugróan magas aránya vagy az idők során jelentős, elismerést művésszé lett egykori tagok névsora. Ugyancsak Kondor Béla nevét viseli a Ház – szakmai körökben is rangos bemutató-helynek számító kiállítóterme. A kortárs magyar képző- és fotóművészet számos, ma már magas díjjal kitüntetett művésze mutatkozott be itt először Székesfehérváron.

Kézművesség Székesfehérváron először A Szabadművelődés Háza adott otthont a játszóházi mozgalom elindításának az 1980-as évek elején. Heti rendszerességgel szerveztünk általános iskolások számára kézműves foglalkozásokat, játszóházakat intézményen belül és kihelyezve iskolákban, művelődési házakban. A naptári ünnepek közül a Márton nap, a karácsony, a farsang és a húsvét hagyományőrző módon való megünneplését segítjük rendezvényeinkkel. A közönségnek oly módon kívánunk tartalmas programot biztosítani, hogy teljes családok találjanak szívet-lelket gazdagító időtöltést intézményünkben.

Színjátszás A Szabadművelődés Háza hagyományos bázisa a város, megye, nem ritkán a régió nemhivatásos színházi életének, az amatőr színjátszásnak, versmondásnak. Itt jött létre Szín- Tér (színjátszó, versmondó) Egyesület. 1991-es megalakulása óta ez az egyesület szervezi a megye, alkalmanként a régió legnagyobb szakmai eseményét, a Fejér Megyei Színjátszó Találkozót, a FESZT-et. A Házban a műfaj nagy idoljáról, Paál Istvánról elvezett kamaratermében dolgozik, próbál, játszik a Város mindhárom meghatározó együttese: a Szabad Színház, a Prospero Színkör és az EZIS Színház (a korábbi Péntek 3 Tejátrum). Mindhárom együttes repertoárjában szerepelnek vígjátékok, zenés darabok, gyerekszínházi előadások Shakespeare, Csehov, Agatha Christie, Garaczi László, Tamási Áron, Havel, József Attila, Cseh Tamás-Bereményi Géza műveiből. Ezek a produkciók vendégjátékra is meghívhatók. Újabb kezdeményezés a Dumaszínház sorozat, amely a Rádió Kabaréklub című műsorából ismert előadók lépnek fel Szintén az Öreghegyi Közösségi Házban működik a Pathália Színkör

A könnyűzene bázisa A Szabadművelődés Háza hagyományosan a könnyűzene bázisintézményének számít. Több mint két évtizeden keresztül voltunk házigazdái a Fiatal Dalosok Országos Találkozójának, az FDT-nek. Az intézmény jazz-programjain megfordult a hazai jazzmuzsika szinte minden számottevő zenésze, sőt a Ház zenei műhelyében kezdte pályáját a rock és a jazz számos kiválósága, akik ma már valamennyien hivatásos muzsikusok, zenetanárok, mint például a Mohai-fivérek, Vörös Tamás, Juhász Zoltán, Kisteleki Győző… Innen indult például a már sztárzenekarnak számító Faxni vagy a Cadaveras. Több mint 15 éve itt működik a jó nevű Albatross Jazz & Blues Band valamint a szintén sok éve az ’alternatív jazz-rock’ zenét játszó Leonardo Jam. A zenészek illetve koncertszervezők körében nagy értéknek számít a Ház aulája nyújtotta rendszeres fellépési lehetőség. Az Öreghegyi Közösségi Házban is évtizedek óta tartanak/tartunk koncerteket az igényes zene kedvelőinek. Részben a zenéhez kapcsolódva említjük meg a szintén több évtizede működő Felicita Táncklubot, melynek próbái a Felsővárosi Közösségi Házban folynak.

Ismeretterjesztés Intézményünk fontosnak tartja a tudományos ismeretek terjesztését, ami nem történhet csak egyféle módon, egy korosztálynak vagy célközönségnek. Kiemelt szerepet kapnak a természettudományok, a magyar illetve fehérvári vonatkozású események, eredmények. Törekszünk arra, hogy a tudást tiszta forrásból közvetítsük, ezért minden témára az adott területek legjobb szakembereit hívjuk meg. Gyakran nemzetközi hírű tudósokat, akadémikusok szerepelnek nálunk. Néhány kiemelt rendezvényünk: A Mindent Tudás Főiskolája tematikus szemeszterei magas szintű, de közérthető előadásain, a hallgatóság nem csak hallgathat, hanem kérdezhet, hozzászólhat, vitatkozhat az előadóval. A Szkeptikusok Országos Konferenciája igazi „fehérvárikum”. Az összejöveteleken az áltudományok és tudományellenes nézetekkel szemben fellépők kapnak fórumot. A Városismereti versenyek célja, hogy a Székesfehérváron tanuló általános és középiskolás diákok játékos vetélkedő keretében megismerjék városunk szellemtörténeti emlékeit. Költőnk és kora. A Költészet napja alkalmából középiskolásoknak rendezett vetélkedő József Attila életéről, koráról és munkásságáról.

Csillagok nyomában Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló Távcsöves bemutatókat február közepétől április közepéig és szeptember végétől november végéig heti három alkalommal tartunk. Érdekes jelenségek, nevezetes események alkalmával, továbbá előzetes egyeztetés után más időpontban is tartunk, illetve kihelyezett előadásokat is szívesen vállalunk. A szakköri foglalkozásokat azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik mélyebben szeretnének elmerülni a csillagok világában. Az alapok megismerése után mindenki a saját érdeklődési körének megfelelő témával foglalkozhat. Szakköröseink szép sikereket értek el hazai és nemzetközi versenyeken, pályázatokon. Eredményeiknek köszönhetően eljuthattak a NASA Nemzetközi Űrtáborába és az Ausztrál Nemzetközi Űrakadémiára. A szakkör tagjai közül többen szak-csillagászok lettek. Köztük Fűrész Gábor, aki társfelfedezője volt az Alba Regia kisbolygónak.